مدرسه جلوه ای است از تحقق مراتب حیات طیبه ، کانون عرضه ی خدمات وفرصت های تعلیم وتربیتی؛ زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموز ان و تکوین وتعالی پیوسته هویت آنان بر اساس نظام اسلامی ، در چهارچوب فلسفه و رهنامدی نظام تعلیم وتربت رسمی عمومی جمهوری اسلامی که تجلی بخش فرهنگ اسلامی وانقلابی می باشد

متن 1-2
دبیرستان علامه مجلسی با سابقه 20 سال فعالیت آموزش وپرورش وجذب دانش آموزان ممتاز فرهنگی و کادر آموزشی واجرایی مجرب وتوانمند در ظل عنایات پروردگار از مدارس موفق وسر آمد ناحیه 4آموزش وپرورش استان اصفهان می باشد در سال 91 با درخواست مجوز از سوی اداره ناحیه 4 عنوان مدرسه هئیت امنایی را به خود گرفت و در راستای تحقق مدرسه الکترونیک این افتخار را دارد که تمام کلاس های این آموزشگاه مجهز به تابلو هوشمند بوده ؛ گامی مهم در ارتقای کیفی آموزش برداشته است
در محیط آموزش وپرورش باید کاری شود که حتی یک استعداد از میان این میلونها نوجوامن وجوان ایرانی هدر نرود مقام معظم رهبری
من به همه ی مسئولین ودست اندر ماران سفا رش می کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی واعتقادی و علمی وهنری جوانان را فراهم سازید و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگهدارید امام راحل
وب سایت | ورود به سیستم